Büyü Bozma Yöntemleri

BÜYÜ BOZMA

Büyülerin yapılış amacı çoğu zaman iyi niyetle olsa da bazı durumlarda insanlar tarafından kötü niyetli çalışmalar yapılabilmektedir. Hangi niyetle olursa olsun yapılan tüm büyüler büyü bozma adı verilen uygulamalar ile tesirsiz hale getirilebilir. Sadece gerçek medyum hocalar tarafından yapılabilen büyü bozma çalışmaları ile birlikte kişilerin üzerinde var olan yabancı enerjilerin etkisi kolayca bozulabilmektedir.

Bir büyünün nasıl bozulacağı, büyüyü yapan medyumun hangi yöntemi kullandığı ile doğrudan bağlantılıdır. Büyü bozma işlemi başlamadan önce, medyum hocalar tarafından yapılan özel enerjisel inceleme ile büyüde kullanılan yöntemler öğrenilir. Bunun ardından hangi bozum yolunun en verimlisi olacağı belirlenir.

Büyünün yapılış amacı da büyü bozma işlemi için önemli bir değişkendir. Tam olarak kara büyü sınıfına girmeyen büyü çalışmaları bozulacaksa daha basit yöntemler kullanılabilirken doğrudan zarar vermek için yapılan çalışmalarda kullanılacak olan yöntemler çok daha farklı olacaktır.

Hangi Büyüler Daha Zor Bozulur?

Büyü bozma işi asla basite indirgenemeyecek bir işlemdir. Bu işi yapacak olan kişiler mutlaka büyü konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmak zorundadır. Büyüyü nasıl yapacağını bilmeyen bir kişinin büyü bozma işlemi yapması olası değildir.

Elbette her konuda olduğu gibi metafiziksel çalışmalarda da bazı konular daha zor olarak kabul edilir. Büyü bozma işlemi için de kara büyülerin diğerlerine kıyasla daha zor bozulduğu söylenebilmektedir. Kara büyü çalışmaları doğrudan insanların enerjisine tesir ettiğinden ve zarar verme amacı taşıdığından dolayı daha farklı yöntemlerle bozulmak zorundadır.

Büyü bozan medyumlar hangi amaçla yapılmış olursa olsun, doğru yöntemi kullandıkları sürece her türlü büyü çalışmasını etkisiz kılabilir. İşinin ehli olan bir medyumla çalıştığınız sürece bu konuda herhangi bir endişe taşımanıza gerek yoktur.

Büyüler Hemen Bozulur Mu?

Büyü bozma çalışması yapılırken tıpkı büyünün ilk yapıldığı zaman olduğu gibi belli bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu süre pek çok farklı değişkene bağlı olarak ortaya çıkar. Her büyü bozma işlemi için farklı bir süre verilmek zorundadır.

Normal şartlarda, insanların gayb alemleri ile alakalı bilgisi sınırlı olduğu için büyü bozma çalışması ne kadar sürede tutar sorusuna net cevap vermek mümkün olamaz. Yapılan büyünün enerji üzerinde ne kadar tesirli olduğu başta olmak üzere pek çok farklı duruma bağlı olarak bu süre kısa veya uzun olabilir.

Medyumlar büyü bozma çalışmalarında sürenin çok önemli olduğunun bilincindedir. İnsanları kötücül enerjilerin tesirinden en kısa sürede kurtarmak için çalışmalardan mümkün olduğu kadar hızlı etki elde etmeye gayret eder. Çalışmalar sırasında medyum hocanın tecrübesine dayanarak verdiği bir tutma süresi olsa da her çalışma için belli ve kesin bir süre vermek mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir